Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

Iamalittledreamer
1135 1f4a 500
Reposted fromNajada Najada viadancingwithaghost dancingwithaghost
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
3062 24b1
Chcę zasypiać z Tobą w ramionach,
a nie tylko z telefonem w dłoniach
— (via euforycznafuria)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost

September 15 2017

Iamalittledreamer
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero vianotperfectgirl notperfectgirl
Iamalittledreamer
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
Iamalittledreamer
7115 04b3
Reposted fromSkydelan Skydelan viaPaintedinred Paintedinred

Ten moment, gdy zamykasz oczy, nakładasz słuchawki i wyobrażasz sobie, że nie istniejesz... Cudownie miłe odczucie

5640 3d1b
Iamalittledreamer
2638 eadb
Reposted fromrawecka rawecka
Iamalittledreamer
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaPaintedinred Paintedinred
Iamalittledreamer
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream
Iamalittledreamer
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
Iamalittledreamer
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko

July 12 2017

Iamalittledreamer
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl