Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

Iamalittledreamer
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Iamalittledreamer
2506 a190
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaJamesEvans JamesEvans
Iamalittledreamer
5840 017d
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaJamesEvans JamesEvans
I am learning to love the sound of my feet walking away from things that aren’t meant for me.
— Unknown (via onlinecounsellingcollege)
Reposted fromfagshionista fagshionista viaJamesEvans JamesEvans
Iamalittledreamer
1132 8ad6

March 31 2017

Iamalittledreamer
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viafrauvermeer frauvermeer
Iamalittledreamer
Reposted fromolewka olewka viaune-raconteuse une-raconteuse
5053 ef6e
Iamalittledreamer
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaune-raconteuse une-raconteuse
9518 0e8a 500
Iamalittledreamer
7238 0322
Reposted fromkrzysk krzysk viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
Iamalittledreamer
4652 6a73
Iamalittledreamer
Chciałbym Cię mieć w domu na jesień. (...) I słuchać jak patrzysz w sufit, myśląc nad tym, że pięknie jest. I zamykać Twoje oczy swoimi ustami. I usypiać Cię swoim oddechem. (...) . I uciec z Tobą gdzieś.
I żyć.
— Mikołaj Bajorek, czyli Bard od Siedmiu Boleści
Reposted fromte-quiero te-quiero viapiglet piglet
Iamalittledreamer
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaawaken awaken
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapamieciodlegle pamieciodlegle

March 26 2017

1506 cc5a 500

peliculasynadamas:

Lolita (1962), Stanley Kubrick

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl