Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2017

Iamalittledreamer
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viafrauvermeer frauvermeer
Iamalittledreamer
Reposted fromolewka olewka viaune-raconteuse une-raconteuse
5053 ef6e
Iamalittledreamer
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaune-raconteuse une-raconteuse
9518 0e8a 500
Iamalittledreamer
7238 0322
Reposted fromkrzysk krzysk viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
Iamalittledreamer
4652 6a73
Iamalittledreamer
Chciałbym Cię mieć w domu na jesień. (...) I słuchać jak patrzysz w sufit, myśląc nad tym, że pięknie jest. I zamykać Twoje oczy swoimi ustami. I usypiać Cię swoim oddechem. (...) . I uciec z Tobą gdzieś.
I żyć.
— Mikołaj Bajorek, czyli Bard od Siedmiu Boleści
Reposted fromte-quiero te-quiero viapiglet piglet
Iamalittledreamer
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaawaken awaken
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapamieciodlegle pamieciodlegle

March 26 2017

1506 cc5a 500

peliculasynadamas:

Lolita (1962), Stanley Kubrick

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Iamalittledreamer
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
7877 1007

words .. for tonight

9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viainsanedreamer insanedreamer

February 15 2017

Iamalittledreamer
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'cholera, kto by pomyślał?
Reposted fromawakened awakened viarock-sex-love rock-sex-love
8023 e615 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl