Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

Iamalittledreamer
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw vianotperfectgirl notperfectgirl
Iamalittledreamer
4812 23b9 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viaDietz Dietz
Iamalittledreamer
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique viaDietz Dietz
Iamalittledreamer
0381 1c33
Iamalittledreamer
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl
Iamalittledreamer
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine vianotperfectgirl notperfectgirl
Iamalittledreamer
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran vianotperfectgirl notperfectgirl
6142 3d2d
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viainsanedreamer insanedreamer
Iamalittledreamer
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran viainsanedreamer insanedreamer
Iamalittledreamer

Napiłbym się piwa

Napiłbym się piwa na dachu

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa z Tobą

 

Reposted fromsadstory sadstory viainsanedreamer insanedreamer
9967 4262 500
Iamalittledreamer
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viainsanedreamer insanedreamer
3541 0ceb
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaJamesEvans JamesEvans
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
0463 5bfa
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viabangbangimdead bangbangimdead
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
5737 1114 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead
Iamalittledreamer
(via timidkoala)
Iamalittledreamer
9452 24ee
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl