Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

1506 cc5a 500

peliculasynadamas:

Lolita (1962), Stanley Kubrick

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Iamalittledreamer
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
7877 1007

words .. for tonight

9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viainsanedreamer insanedreamer

February 15 2017

Iamalittledreamer
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'cholera, kto by pomyślał?
Reposted fromawakened awakened viarock-sex-love rock-sex-love
8023 e615 500
Iamalittledreamer
5506 0c59
Iamalittledreamer
1495 89a0 500
Iamalittledreamer
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Nie kwestionuj tego. 
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viarock-sex-love rock-sex-love
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
2333 1f22
Reposted fromfalling falling viaJamesEvans JamesEvans
Iamalittledreamer
W ogóle nie jest tak źle, jeśli tylko zaufa się szaleństwu.
— Marek Hłasko
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
Iamalittledreamer

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viarock-sex-love rock-sex-love
Iamalittledreamer
8438 74dd
Reposted frombatalia batalia viaDietz Dietz
Iamalittledreamer
"(...)And I miss you so much
There’s no one in sight
And we’re still making love
In My Secret Life

I smile when I’m angry
I cheat and I lie
I do what I have to do
To get by(...)"
— Leonard Cohen
Reposted fromMeely Meely viaDietz Dietz
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadreamadream dreamadream
Iamalittledreamer

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaAnulaaa Anulaaa
Iamalittledreamer
Pozwolę Ci na wszystko, ale nie pozwolę Ci odejść.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl