Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

Ona mi szepcze, żebym ją jeszcze tak mocno przytulił
— Quebonafde (via wartosciowosc)
Iamalittledreamer
5096 e911
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead
Iamalittledreamer
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Iamalittledreamer
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Iamalittledreamer
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viabangbangimdead bangbangimdead
Iamalittledreamer
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viabangbangimdead bangbangimdead
Iamalittledreamer
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viabangbangimdead bangbangimdead
Iamalittledreamer
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Iamalittledreamer

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viabangbangimdead bangbangimdead

June 13 2017

Iamalittledreamer
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Iamalittledreamer
2506 a190
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaJamesEvans JamesEvans
Iamalittledreamer
5840 017d
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaJamesEvans JamesEvans
I am learning to love the sound of my feet walking away from things that aren’t meant for me.
— Unknown (via onlinecounsellingcollege)
Reposted fromfagshionista fagshionista viaJamesEvans JamesEvans
Iamalittledreamer
1132 8ad6

March 31 2017

Iamalittledreamer
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viafrauvermeer frauvermeer
Iamalittledreamer
Reposted fromolewka olewka viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl