Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

Iamalittledreamer
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
9610 eb1a 500
Iamalittledreamer
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viabangbangimdead bangbangimdead
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viadancingwithaghost dancingwithaghost
1366 c78a
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer

November 19 2017

Iamalittledreamer
1135 1f4a 500
Reposted fromNajada Najada viadancingwithaghost dancingwithaghost
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
3062 24b1
Chcę zasypiać z Tobą w ramionach,
a nie tylko z telefonem w dłoniach
— (via euforycznafuria)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost

September 15 2017

Iamalittledreamer
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl