Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

Iamalittledreamer
7761 9479
Iamalittledreamer
7450 1f50
Iamalittledreamer
1284 e97e
Iamalittledreamer
1288 d32a
Iamalittledreamer
8009 783c
Iamalittledreamer
8160 b8ba
Iamalittledreamer
8057 6fa0
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viakropq kropq
Iamalittledreamer
6337 f96c
Iamalittledreamer
5608 6c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viapchamtensyf pchamtensyf
Iamalittledreamer
5732 1797
Iamalittledreamer
0771 9ec1
Iamalittledreamer
5325 a496 500
Iamalittledreamer
9558 c1c9
Iamalittledreamer
6435 a4cd
Reposted fromNajada Najada viamagicdust magicdust
Iamalittledreamer
6464 5584 500
Aleksandra Steć - "Dotyk Twoich słów"
Iamalittledreamer
Iamalittledreamer
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl